Voortgezet 
vrijeschoolonderwijs in Utrecht
vmbo-havo-vwo

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:

* Vacature vakleerkracht Waldorf Utr

* Vacature klassenleerkracht Waldorf Utrecht  (zie onder)


De vakleerkracht is actief in een 'pioniersomgeving'. Hij of zij moet in staat zijn om op een creatieve en flexibele manier vorm te geven aan de werkzaamheden. Dit betekent dat de kandidaat naast kennis en doorzettingsvermogen dient te beschikken over een ‘pioniersgeest’. Een enthousiasmerend, scheppend en inspirerend vermogen, sterke communicatieve vaardigheden, en het kunnen (ver)binden van mensen zijn daarnaast belangrijke competenties. 


Taken De vakleerkracht krijgt de volgende taken: 

- lesgevende taak (geven vaklessen, verzorgen periodeonderwijs, mentor zijn, 

pedagogische en praktische vergaderingen bijwonen, bijdragen aan getuigschriften) - doorontwikkelen programma hogere leerjaren - evaluatie en bijstelling onderwijsprogramma - scholing in de vrijeschoolpedagogiek. De kandidaat krijgt voldoende professionele eigen ruimte voor de invulling van zijn/haar werkzaamheden. Het betreft een nieuwe aanstelling die ook op detacheringsbasis ingevuld kan worden. 


Van de vakleerkracht verwachten we: 

Persoonlijk: 

-het nemen van verantwoordelijkheid en initiatieven - een bewuste levenshouding in verbinding met jezelf en je omgeving - in het midden van de wereld en de stad staan - werken vanuit persoonlijke bezieling, enthousiasme en met passie voor het vak - nieuwsgierigheid, voortdurend werken aan eigen ontwikkeling - moed, niet schromen om ongebaande paden te bewandelen - sterk zijn in zelfstandig werken en samenwerken - organisatiesensitiviteit 

Pedagogisch: 

- lesgeven vanuit de ontwikkelingspsychologie van de vrijeschool - in het leerproces het aanspreken van de hele mens en het openen van de wereld voor 

de leerlingen - het voor ogen hebben van vrije oordeelsvorming en zelfstandige besluitvorming als 

leidend doel 

Didactisch: 

- werken vanuit de kunstzinnigheid in alles - ontwikkelen van eigen lessen en periodes met als vertrekpunt het leerplan van 

voortgezet vrijeschoolonderwijs - oog hebben voor de groep en voor differentiatie op het individu - het baseren van onderwijs op waarneming en beleving en in de lessen scheppen van 

een rijke context - in staat zijn om werkelijk, los van de eigen ideeën en projecties de leerling te zien in zijn hele zijn, om vervolgens aan te sluiten bij het punt waar het kind zich bevindt in zijn of haar ontwikkeling. 


Omvang van de functie 

Waldorf Utrecht is een groeiende vrijeschool voor voortgezet onderwijs. Afhankelijk van interesse en expertise is op verschillende vlakken uitbreiding van het basiscontract mogelijk, denk hierbij aan mentoraat, lesgeven in aangrenzende vakgebieden, verdere ontwikkeling van het vrijeschool leerplan in combinatie met gepersonaliseerd leren en uiteraard de extra uren die komen door toename van het aantal leerlingen. 

Wij zijn op zoek naar verschillende vakleerkrachten: 

- Natuurkunde 0,19 fte (6 periodes* verdeeld over klas 7, 8 en 9) 

- Scheikunde 0,19 fte (6 periodes* verdeeld over klas 7, 8 en 9) 

- Wiskunde 0,3 fte (2 periodes* in klas 9 en vaklessen in klas 7) 

- Engels 0,32 fte (vaklessen in klas 8 en 9) 

- Duits 0,24 fte (vaklessen in klas 8 en 9) 

- ICT 0,16 fte (vaklessen in klas 8 en 9) 

- Economie 0,14 fte (2 periodes* en vaklessen in klas 9) 

- Geschiedenis 0,06 fte (2 periodes* in klas 9) 

- Aardrijkskunde 0,06 fte (2 periode* in klas 9) 


Een eerstegraads lesbevoegdheid is een pré. 

* Op de vrijeschool worden naast vaklessen ook periodes gegeven. Een periode duurt ca 3 weken en omvat altijd de eerste 2 uur van de dag. De thema’s van de periode zijn gebaseerd op het vrijeschool leerplan waarbij de ontwikkelingsfase van het kind het uitgangspunt is. 


Data sollicitatieprocedure: 

De sluitingsdatum voor de sollicitatiebrief met CV is 22 maart 2020. 

- Gesprekken externe kandidaten vinden plaats vanaf 26 maart Het geven van een proefles is onderdeel van de selectieprocedure. De datum van indiensttreding is 1 augustus 2020, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Heb je belangstelling? Stuur je brief met CV t.a.v. Bibian Gilissen naar [email protected] 


NB. Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. 


Vacature klassenleerkracht Waldorf Utrecht  
De klassenleerkracht krijgt de volgende taken:
- lesgevende taak (verzorgen periodeonderwijs, klassenleerkracht/mentor zijn, pedagogische vergaderingen bijwonen, ouderavonden houden en getuigschriften maken)
- door ontwikkelen programma leerjaar 1, 2, 3 en 4
- evaluatie en bijstelling implementatie/onderwijsprogramma.

De klassenleerkracht is actief in een 'pioniersomgeving'. Hij of zij moet in staat zijn om op een creatieve en flexibele manier vorm te geven aan de werkzaamheden. Dit betekent dat de kandidaat naast kennis en doorzettingsvermogen dient te beschikken over een ‘pioniersgeest’. Een enthousiasmerend, scheppend en inspirerend vermogen, sterke communicatieve vaardigheden, en het kunnen (ver)binden van mensen zijn daarnaast belangrijke competenties. Ervaring met het geven van periodeonderwijs is een must.

Van de klassenleerkracht verwachten we:
Persoonlijk:
- het nemen van verantwoordelijkheid en initiatieven 
- een bewuste levenshouding in verbinding met jezelf en je omgeving
- het midden in de wereld en de stad staan
- werken vanuit persoonlijke bezieling, enthousiasme en met passie voor het vak
- nieuwsgierigheid, voortdurend werken aan eigen ontwikkeling
- moed, niet schromen om ongebaande paden te bewandelen
- sterk zijn in zelfstandig werken en samenwerken
- organisatiesensitiviteit

Pedagogisch:
- lesgeven vanuit ontwikkelingspsychologie van de vrijeschool
- in het leerproces het aanspreken van de hele mens en het openen van de wereld voor de
  leerlingen
- het voor ogen hebben van vrije oordeelsvorming en zelfstandige besluitvorming als leidend
  doel  

Didactisch:
- werken vanuit de kunstzinnigheid in alles
- werken vanuit het antroposofisch mensbeeld
- ontwikkelen van eigen lessen en periodes met als vertrekpunt het leerplan van voortgezet
  vrijeschoolonderwijs
- oog hebben voor de groep en voor differentiatie op het individu
- het baseren van onderwijs op waarneming en beleving en in de lessen scheppen van een rijke
  context
- in staat zijn om werkelijk, los van de eigen ideeën en projecties de leerling te zien in zijn hele
  zijn, om vervolgens aan te sluiten bij het punt waar het kind zich bevindt in zijn of haar
  ontwikkeling.

De kandidaat krijgt voldoende professionele eigen ruimte voor de invulling van zijn/haar werkzaamheden. Het betreft een nieuwe aanstelling als LB functie, die ook op detacheringsbasis ingevuld kan worden.

Het geven van een proefles hoort ook bij de selectieprocedure. De datum indiensttreding zal waarschijnlijk 1 august 2020 zijn, onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Heb je belangstelling? Laat het weten aan Alexandra Mooijman, [email protected]