top of page

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:

* Vacature klassenleerkracht Waldorf Utrecht


Waldorf Utrecht is de vrijeschool-leerroute van het St-Gregoriuscollege. Voor schooljaar 2021-2022 zijn wij op zoek naar enthousiaste klassenleerkrachten voor onze 7de klassen. Van de sollicitanten verwachten wij dat ze affiniteit hebben met het vrijeschool-onderwijs.


Als klassenleerkracht krijg je de volgende taken:

 • lesgevende taken (verzorgen periodeonderwijs en vaklessen);
 • klassenleerkracht/mentor zijn, ouderavonden organiseren, met leerlingen werken aan het portfolio als verslagleggingsinstrument;
 • deelnemen aan studiedagen, de pedagogische vergadering en helpen bij het verder ontwikkelen van onze jonge school.

We zoeken een collega die:

Persoonlijk

 • zelfstandig kan werken én samenwerken;
 • verantwoordelijkheid en initiatief neemt;
 • werkt vanuit persoonlijke bezieling;
 • met enthousiasme voor het vak;
 • midden in de wereld en de stad staat;
 • nieuwsgierig is;
 • voortdurend werkt aan eigen ontwikkeling;
 • zich verbindt aan het Gregorius College

Pedagogisch

 • lesgeeft en werkt vanuit de ontwikkelingspsychologie van de vrijeschool;
 • in het leerproces de hele mens aanspreekt (hoofd, hart, handen)
 • de wereld opent voor leerlingen;
 • werkt vanuit vrije oordeelsvorming en zelfstandige besluitvorming als leidend doel

Didactisch

 • werkt vanuit kunstzinnigheid in alles;
 • werkt vanuit het antroposofisch mensbeeld;
 • eigen lessen en periodes ontwikkelt met leerplan van voortgezet; vrijeschoolonderwijs als uitgangspunt;
 • het onderwijs baseert op waarneming en beleving;
 • de hele leerling ziet, zoveel mogelijk los van eigen ideeën en projecties
 • oog heeft voor de hele groep en differentiatie voor het individu

De kandidaat krijgt voldoende professionele eigen ruimte voor de invulling van zijn / haar werkzaamheden. Doorstroom vanuit het (vrije)basisonderwijs is mogelijk, het reeds in bezit hebben van een bevoegdheid voor het VO is een pré.

Het betreft een nieuwe aanstelling voor een volledige baan als LB functie, die ook op detacheringsbasis ingevuld kan worden.


Data sollicitatieprocedure:

De sluitingsdatum voor de sollicitatiebrief met cv is 8 maart 2021. De gesprekken vinden twee weken nadien plaats. Het geven van een proefles hoort bij de selectieprocedure.

De datum van indiensttreding is 1 augustus 2021, onder voorbehoud van voldoende leerling-aanmeldingen.

Heb je belangstelling? Laat het weten aan Roos Machiel, teamleider Waldorf Utrecht

(via a-mooijman@gregorius.nl)

bottom of page