top of page

Algemene gegevens

Stichting tot Steun van het Voortgezet Vrije School Onderwijs (SVVSO)

Postadres Prof. Hugo de Vrieslaan 37

3571 GG Utrecht

E-mail: woutervdprive@gmail.com

KvK nummer: 67546943

RSIN: 857068374

Bankrekeningnummer: NL09 TRIO 0338 4951 50.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het (doen) bevorderen en (doen) ondersteunen van voortgezet vrijeschoolonderwijs in Utrecht en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleidsplan is opgesteld als compact meerjarenplan, waarin doel, activiteiten en actualiteit van de stichting worden beschreven. De komende jaren zal de focus van de stichting gericht zijn op de start en opbouw van het bovenbouwinitiatief in Utrecht. Dit is een vrijeschoolstroom voor voortgezet onderwijs onder de paraplu van het Gregorius College (onderdeel van de Willibrord Stichting). Het volledige beleidsplan is hier te vinden.

[BJ1]Beleidsplan op onze website plaatsen en benaderbaar maken dmv een hyperlink op deze plaats.

Samenstelling bestuur en beloningsbeleid

De heer W.M. van Daalen Voorzitter

Mevrouw R. Tigelaar Secretaris

De heer B.J. van Laar Penningmeester

Mevrouw J.Y. Deynen Algemeen bestuurslid

Mevrouw D.G. van Vilsteren Algemeen bestuurslid

Bestuurders ontvangen geen beloning. Bestuurders kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten. Voor zover vergoedingen worden uitgekeerd, worden deze in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

De stichting is in december 2016 opgericht vanuit de ouderinitiatiefgroep bovenbouw Utrecht. De activiteiten van de stichting richten zich sindsdien op het mogelijk maken van een bovenbouw in Utrecht. De intentie tot een samenwerking met een bestaande middelbare school is uitgesproken en het streven is om de Vrijeschool stroom in augustus 2018 te starten. Tot die tijd zullen de activiteiten van de stichting zich richten op een zo goed mogelijke start.

Financiële verantwoording

De stichting is opgericht in december 2016, daarbij is ervoor gekozen om het eerste boekjaar te laten lopen vanaf de oprichtingsdatum tot aan 31 december 2017. Derhalve zijn nog geen jaarstukken beschikbaar.

Het projectplan

Vanaf augustus 2018 gaan we met twee zevende klassen van start. (zevende klas betekent het eerste jaar van het voortgezet onderwijs). We willen een eigentijdse school opzetten waar tegelijkertijd vorm wordt gegeven aan de waarden van het antroposofisch onderwijs. Wij willen met de school een significante bijdrage leveren aan:

• het ontwikkelen van een innerlijk kompas en eigen gezichtspunt op de omgeving / wereld.

• het leven welwillend tegemoet te kunnen treden en ten volle te aanvaarden.

• het helpen opgroeien van jongeren tot vrij denkende mensen die een betekenisvolle en duurzame bijdrage willen leveren aan de gehele gemeenschap.

• verantwoordelijkheidsgevoel, betrokkenheid, aandacht en verdraagzaamheid.

bottom of page