Voortgezet 
vrijeschoolonderwijs in Utrecht
vmbo-havo-vwo

Klik hier om de ondertitel te bewerken


Hebt u als ouder interesse in Waldorf Utrecht?

Nu Waldorf Utrecht daadwerkelijk is gestart, kunt u op de hoogte blijven van de activiteiten en ontwikkelingen, en van de voorbereidingen naar het volgend schooljaar. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onderstaand formulier. In het najaar van 2018 vinden er weer inspiratieavonden plaats (zie Agenda), en begin 2019 zijn er informatiebijeenkomsten en open dagen. U krijgt daarna de mogelijkheid om uw kind definitief in te schrijven. 


Vrijeschoolonderwijs is niet slechts examengericht; er is een groot aanbod van extra activiteiten en lessen, zoals euritmie, toneel, muziek, handvaardigheid. Hier zitten extra kosten aan vast, die betaald worden uit de vrijwillige ouderbijdrage. Houdt u rekening met een jaarlijkse ouderbijdrage van gemiddeld 500 euro per kind. 


Nieuwsbrievenarchief