Voortgezet 
vrijeschoolonderwijs in Utrecht
vmbo-havo-vwo

Klik hier om de ondertitel te bewerken


Hebt u als ouder interesse in Waldorf Utrecht?

Om te kunnen beginnen hebben we veel aanmeldingen nodig! Zit uw kind nog op de basisschool (vrijeschool: onderbouw) en ziet u een vrijeschool voor voortgezet onderwijs zitten? Laat dat ons dan weten door uw kind/kinderen vrijblijvend op te geven. Dat kan via onderstaand formulier. Vanaf het najaar van 2017 komen er informatiebijeenkomsten en open dagen. U krijgt daarna de mogelijkheid om uw kind definitief in te schrijven. Vrijeschoolonderwijs is niet slechts examengericht; er is een groot aanbod van extra activiteiten en lessen, zoals euritmie, toneel, muziek, handvaardigheid. Hier zitten extra kosten aan vast, die betaald worden uit de ouderbijdrage. Houdt u alstublieft rekening met een jaarlijkse ouderbijdrage van circa 500 euro per kind.