Voortgezet 
vrijeschoolonderwijs in Utrecht
vmbo-havo-vwo

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Uitgeloot? Wij hebben nog plek!

Ben je uitgeloot voor de school van je eerste keuze? Dat is natuurlijk een teleurstelling.

Gelukkig is er ook voor jou nog plaats op het Waldorf Utrecht! Je bent van harte welkom op de Muntstraat 5 / Nobeldwarsstraat 9 om kennis te maken met onze school op vrijdagavond 5 april 2019 van 18.00 – 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig maar mag wel, je bent van harte welkom!
Ben je niet in de gelegenheid om op vrijdagavond 5 april kennis te komen maken, dan ben je van harte welkom op zaterdagochtend 6 april 2019 tussen 10.00 – 11.30 uur op de Muntstraat 5 / Nobeldwarsstraat 9 . Graag hiervoor wel van tevoren aanmelden via dit formulier.

Volgend jaar weer nieuwe informatieavonden

Na de zomer organiseren we in de periode september 2019 – februari 2020 weer informatieavonden, open lessen en natuurlijk een open dag. De data worden op deze pagina bekend gemaakt. Meld je hier aan om bericht te ontvangen als de open huis data in het schooljaar 2019-2020 bekend zijn.

Open Dag en informatieavonden 2018-2019

Informatieavonden voor ouders
dinsdag 19 februari 2019, 19,00 - 20.30 uur, tevens open lessen voor leerlingen. Aanmelden niet nodig.
Alle informatieavonden en open lessen vinden plaats aan de Muntstraat 5 (ingang Nobeldwarsstraat 9) 

Open dag: zaterdag 19 januari 2019 van 10.00 tot 13.00 

Open lessen voor leerlingen:
* EXTRA: woensdagmiddag 30 januari 2019: 14.00 - 15.30. Deze open lessen zijn vol. Het is helaas niet meer mogelijk je hiervoor aan te melden.
* Dinsdagavond 19 februari 2019 (parallel aan de informatieavond voor ouders. Aanmelden niet nodig).

Inspiratieavonden 2018

Ook dit jaar organiseren we vanuit Waldorf Utrecht een drieluik inspiratieavonden. Deze avonden organiseren we voor iedereen die meer wil weten van antroposofisch onderwijs. Voor mensen die niet bekend zijn met vrijeschoolonderwijs kan het een eerste kennismaking zijn met de achtergrond van vrijeschoolonderwijs. Voor mensen die het al wel kennen bieden deze avonden juist extra verdieping in verschillende aspecten van vrijeschoolonderwijs. De avonden bieden ook ruimte om vragen te stellen aan de sprekers. 

 • 20 september 2018
Waarom gaat mijn kind naar een vrijeschool? - Daniëlle van Dijk
aula Waldorf Utrecht, ingang via Nobeldwarsstraat 9
 • 11 oktober 2018 
Ontwikkelingsfasen van een kind - Merel Boon
aula Waldorf Utrecht, ingang via Nobeldwarsstraat 9
 • 15 november 2018
Mijn lot heeft vlam gevat - Marcel Seelen
zaal Vrijeschool Utrecht, Hieronymusplantsoen 3

De inspiratieavonden zijn van 20.00u tot 21.30u; inloop vanaf 19.45u.
Graag van tevoren aanmelden via [email protected]

Augustus 2018

Archief: schooljaar 2017-2018

___________________________________________________________________________Op 14 februari 2018 kunnen leerlingen van groep 8 kennismaken met vrijeschoolonderwijs, de leerkrachten en het gebouw door het volgen van een aantal verkorte vrijeschoollessen. Voor de ouders is er de mogelijkheid om het gebouw aan de Muntstraat te bezichtigen. Opgeven kan via de basisschool of direct bij ons via [email protected]

Locatiewijziging: informatiebijeenkomst 13 februari 2018 op Nobeldwarsstraat 9

De laatste informatieavond voor ouders wordt gehouden op 13 februari 2018. In tegenstelling tot wat op posters en flyers staat wordt deze informatiebijeenkomst gehouden aan de Nobeldwarstraat 9. Die avond geven we ook een rondleiding in onze vleugel aan de Muntstraat en laten we de leslokalen zien.

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 

Hieronder stellen de nieuwe klassenleerkrachten zich voor!

Mijn naam is Roos Machiel, en ik ben een van de twee klassenleerkrachten die komend schooljaar start op Waldorf Utrecht. Ik heb zelf 13 jaar vrijeschoolonderwijs mogen genieten en heb na een wereldreis de Vrijeschool PABO afgerond. Daarna was het nodig om even een uitstap te maken naar het regulier voortgezet onderwijs. Zowel in mijn opleiding Engels als in mijn huidige baan (docent Engels in de schilderswijk in Den Haag), heb ik geleerd met aandacht voor ieder kind, op methodische wijze en gedifferentieerd les te geven. 


De afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat ik nu klaar ben om mij volledig in te zetten voor deze nieuwe school die Utrecht spoedig rijker is. Beginnend met de zevende klas (brugklas) zullen zowel de leerlingen als ik ons storten in een ontdekkingsreis waar ik vol spanning, plezier en nieuwsgierigheid naar uit kijk. Tot ziens op Waldorf Utrecht!


Mijn naam is Frans Joling, en vanaf augustus ben ik een van de twee klassenleerkrachten van Waldorf Utrecht.

Sinds 1986 werk ik als leerkracht aan verschillende vrijescholen (Utrecht, Gouda, Amsterdam, Driebergen en Bussum). Mijn eerste jaren werkte ik aan de Vrije School Utrecht, aanvankelijk nog in Overvecht aan de Franciscusdreef, later binnen de stadsmuren aan het Hiëronymusplantsoen. We kwamen in het oude schoolgebouw van de Gregoriusschool. In de acht jaar die ik in Utrecht werkte heb ik vaak gezocht naar verbinding met de stad: we deden mee aan de opera van Puccini: Tosca, gespeeld door het Utrechts studentenorkest. We bezochten met Sint Maarten de Domkerk en plaatsten daar “glas in lood”-vensters over het Sint Maartenverhaal. Het binnen de vrijescholen traditionele kerstspel voerden we op het Pieterskerkhof op, zodat het spel openbaar was voor alle Utrechters. Ook zongen we in de Sint Catharinakathedraal de Ceremony of Carols van Benjamin Britten. Zingen met een klas is dan ook iets waar mijn hart ligt. Op dit moment verzorg ik handvaardigheidslessen in Bussum, waar ik ook klassenleerkracht ben. In het verleden heb ik me veel ambachten eigen gemaakt: edelsmeden, weven, spinnen, boekbinden, koper slaan, glas-in-loodvensters maken. Het werken met de handen heeft me gevormd tot wie ik ben. Deze ambachtelijke vaardigheden probeer ik in te zetten in het onderwijs.


Ik kijk ernaar uit nu ook voor middelbare scholieren vrijeschoolonderwijs aan te bieden in Utrecht. In Utrecht ligt een stuk van mijn hart en vrijeschoolonderwijs is het mooiste onderwijs dat ik ken. Daarnaast zie ik kansen voor de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs binnen de muren van het St Gregorius College. De ontmoeting met andere culturen hoop ik een plek te geven binnen het onderwijs en ook nu wil ik weer op zoek naar de verbinding tussen school en stad.

Ik zie dat er een groep zeer krachtige mensen achter het initiatief staat en heb vertrouwen in de samenwerking met mijn nieuwe collega. We gaan er samen iets moois van maken.


Informatiemomenten voor leerlingen en ouders 2017-2018

Om meer te weten te komen over voortgezet vrijeschoolonderwijs in het algemeen en Waldorf Utrecht in het bijzonder, organiseren we de volgende bijeenkomsten:


Drie informatieavonden voor ouders:

 • Donderdag 14 december 2017
 • Donderdag 11 januari 2018
 • Dinsdag 13 februari 2018

De aanvang is steeds om 20.00


Open dag (voor leerlingen en hun ouders): zaterdag 20 januari 2018. Gregorius College, locatie Van Asch van Wijckskade 20. Tijd: van 9.30 tot 13.00


Open lesmiddag (voor leerlingen): woensdag 14 februari 2018. Hiervoor graag aanmelden. Gregorius College, locatie Muntstraat 5. Tijd: van 13.30 tot 15.50.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

September 2017


Agenda inspiratieavonden en informatiegelegenheden

De eerste van drie lezingen heeft inmiddels plaatsgevonden en was een succes. Er waren veel belangstellenden en er heeft een fijn, inhoudelijk gesprek plaatsgevonden. Er volgen nog twee lezingen waarbij belangstellende ouders inspiratie kunnen opdoen en geïnformeerd kunnen worden over wat ~voortgezet vrijeschoolonderwijs in het algemeen zo bijzonder maakt. Voor informatie over onze school, die in 2018 van start gaat, verwijzen we naar de informatiegelegenheden.


Lezingen over voortgezet vrijeschoolonderwijs in deze tijd:


 • donderdag 26 oktober Rik ten Cate,  beeldhouwer en docent beeldende vorming aan de Hogeschool Leiden, over kunstzinnigheid in het onderwijs.


 • dinsdag 21 november Anselma Remmers, klassenleerkracht vrijeschoolleerroute aan het O.R.S Lek en Linge in Culemborg, over de verschillen tussen regulier en vrijeschoolonderwijs.


Inloop vanaf 19.40, start om 20.00. Locatie Vrije School Utrecht, Hiëronymusplantsoen 3.
Graag van tevoren aanmelden via [email protected]


Informatieavonden: (alle om 20 u in het Gregorius College aan de Van Asch van Wijckskade 20)


 • donderdag 14 december
 • donderdag 11 januari
 • dinsdag 13 februari

Voor leerlingen:


 • open dag op zaterdag 20 januari 2018 9.30 - 13.00 (Gregorius College)
 • open lesmiddag op woensdag 14 februari 2018 13.30 - 15.50


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Augustus 2017

Eerste inspiratieavond: 7 september a.s

Een interactieve lezing door Aziza Mayo, lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs aan de Hogeschool Leiden, over het hoe en waarom van het voortgezet vrijeschoolonderwijs in deze tijd. Na afloop een bescheiden informatieoverdracht over ons initiatief voor een vrijeschoolbovenbouw in Utrecht. Graag aanmelden via [email protected] 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Augustus 2017


Voorlopig geen vmbo-basis en vmbo-kader

Ondanks ons ideaal om een vrijeschoolbovenbouw neer te zetten voor alle niveaus, zal dat in de eerste jaren niet het geval zijn. Helaas blijkt het in de beginfase van onze school niet realistisch om vmbo-basis en vmbo-kader aan te bieden. We zullen in augustus 2018 beginnen met klassen op vmbo-T-, havo- en vwo-niveau.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Augustus 2017


Voorlichting op basisscholen

Hebt u als basisschool interesse in een voorlichting door ons? We komen graag langs om onze toekomstige school toe te lichten, zodat leerlingen van groep 7 en 8 de mogelijkheid krijgen om kennis te maken met ons soort onderwijs. Neemt u alstublieft contact met ons op via [email protected]


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Nieuwsbrief Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Utrecht - Juli 2017


Beste geïnteresseerde,


Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het ouderinitiatief voor de school voor vrijeschoolonderwijs in Utrecht die in 2018 start. We willen een beeld geven van wat de groep tot nu toe bereikt heeft, wat de plannen zijn en wat er op het programma staat de komende tijd.

Sinds we met de plannen zijn begonnen voor een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Utrecht, hebben we eerst gekeken naar de mogelijkheid een school te stichten. Omdat dit na grondig onderzoek voorlopig niet mogelijk bleek, zijn we gaan zoeken naar een andere mogelijkheid. Andere initiatieven zijn van de grond gekomen in samenwerking met een bestaande school onder een bestaand bestuur. Wij hebben gekozen om ook deze weg te gaan en hebben een samenwerking opgezet met het Gregorius College in Utrecht. Per augustus 2018 gaan wij onder de vleugels van het Gregorius College starten.


Er moest en moet nog steeds veel werk verzet worden. Gesprekken met besturen, de gemeente, subsidieaanvragen, werkbesprekingen met ervaren vrijeschoolleraren. Op dit moment zijn we druk met het opzetten van het leerplan en de voorbereiding van het komende schooljaar. We moeten nu namelijk zorgen voor bekendheid en interesse en uiteindelijk in maart voldoende aanmeldingen voor ons mooie initiatief. Verder hebben we vastgesteld wat voor vrijeschool we willen zijn: een stadse vrijeschool, die op hedendaagse wijze de grondige waarden van het vrijeschoolonderwijs gebruikt om onze leerlingen te helpen opgroeien tot vrij denkende mensen die met daadkracht en aandacht in het leven staan.


Programma voor komend najaar:

We organiseren drie inspiratieavonden waarbij mensen kennis kunnen maken met voortgezet vrijeschoolonderwijs in het algemeen en met onze school in het bijzonder.

Donderdag 7 september: eerste inspiratieavond in de zaal van de Vrije School Utrecht, Hiëronymusplantsoen 3. Gastspreker zal zijn: Aziza Mayo, lector vrijeschoolonderwijs aan de Hogeschool Leiden. Aanvang 20.00 uur.


Wees welkom!


Met vriendelijke groet,

Rianne, Vera, Sebastiaan, Wouter, Bas, Judith, Carlijn, Linda en Stephanie 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Persbericht 15 maart 2017


Utrecht krijgt vrijeschool voor voortgezet onderwijs


Utrecht – Vanaf september 2018 kunnen kinderen na de basisschool naar een vrijeschool voor voortgezet onderwijs in Utrecht. Deze school voor vmbo, havo en vwo is een ouderinitiatief en gaat van start in samenwerking met het Gregorius College in Utrecht. Per 1 augustus 2018 gaan maximaal twee klassen van start. Hiermee speelt deze school in op de groeiende vraag naar vrijeschoolonderwijs en draagt zij bij aan diversiteit van het onderwijsaanbod in de stad Utrecht.