top of page

Zevende klas tijdens zomerfeest

Waar alles stroomt

Ik leef in een stad waar alles stroomt,

oud als de stenen, jong als het licht.

Ik leef geworteld in de aarde,

groei dagelijks dichter naar de sterren.

Ik stel vragen om te leren denken.

Ik neem mee wat ik gebruiken kan,

geef weg wat ik niet nodig heb,

ervaar wat niet in woorden past.

Mijn school staat midden in mijn stad,

de plek om te ontdekken wie ik ben.

28-08-2018 • Ingmar Heytze

Waldorf Utrecht is initiatief van een groep ouders van de Vrije School Utrecht. Het initiatief is ontstaan omdat wij als ouders graag willen dat onze kinderen ook na de onderbouw (basisschool)

vrijeschoolonderwijs in Utrecht kunnen volgen. Bovendien is de belangstelling voor vrijeschoolonderwijs landelijk enorm gegroeid. Zo heeft de Vrije School Utrecht inmiddels drie stromen.

Welkom bij Waldorf Utrecht!

Waldorf Utrecht biedt vrijeschoolonderwijs voor mavo, havo en vwo als vrijeschoolleerroute binnen het
St-Gregorius College in Utrecht. De leerlingen zijn geplaatst in heterogene klassen, waar kinderen met mavo tot en met vwo-niveau met en van elkaar kunnen leren. Waldorf Utrecht wil een schoolgemeenschap zijn waar de volgende kernwaarden gelden, zodat onze leerlingen opgroeien tot vrij denkende mensen die met daadkracht en aandacht in het leven staan.

  • Brede ontwikkeling
  • Werken vanuit een antroposofisch mensbeeld
  • Kunstzinnigheid in alles
  • Creëren van een tweede thuis

Hoe gaat het op Waldorf Utrecht?

Het meest recente nieuws over activiteiten en leerlingwerk kun je hier vinden.

Onder Links is een verzameling van korte filmpjes opgenomen die meer laten zien over het bijzondere karakter van Waldorf Utrecht, het type onderwijs en hoe leerlingen het ervaren.

Een impressie van de eerste weken op Waldorf Utrecht is hier te bekijken. Het filmpje is in oktober 2018 gemaakt door Tilbe Karabacak, oud-leerlinge van het Sint Gregorius College, en studente Audiovisuele Media aan de Hogeschool van Amsterdam.

Informatie en Open dag

Ook dit jaar organiseren we informatieavonden, een kennismakingsfestival en openlesmiddagen. Alle informatiemomenten zijn te vinden op deze site bij Agenda en nieuws. Inschrijven kan via gregorius.nl/openhuis.

Aanmelden

Zowel kinderen vanuit de vrijeschool als vanuit andere basisscholen kunnen zich in maart 2020 aanmelden voor Waldorf Utrecht. Voor informatie over het aanmelden, klik hier.

Ter gelegenheid van de opening schreef de Utrechtse dichter Ingmar Heytze dit gedicht voor Waldorf Utrecht:

Het jaar rond met de jaarfeesten

De vrijeschool kenmerkt zich onder meer door het steeds terugkomen van de jaarfeesten. Bijvoorbeeld het Michaëlsfeest in de herfst, het Kerstfeest in de winter en het Sint Jansfeest in de zomer. Met de feesten stimuleren we tegelijkertijd een verbondenheid met de natuur en met historische en culturele tradities.

Ook buiten het lokaal is er veel te leren

Op de vrijeschool leer je met hoofd, hart en handen. Voor alle drie is evenveel aandacht. Je leert dus niet alleen door te zitten en te luisteren of uit je hoofd te leren. Ook door te doen, samen te werken en te leren luisteren naar je gevoel kun je veel wijzer worden. We verbinden het leren steeds met het leven: de buitenwereld én je binnenwereld.

Wat je leert, verwerk je op kunstzinnige wijze

De leerstof op kunstzinnige wijze verwerken, betekent dat je de aangeleerde kennis en vaardigheden met je hele lijf ervaart en dat die niet alleen in je hoofd blijven zitten. Door fysiek bezig te zijn en iets moois te creëren, rijgt de leerstof een wezenlijke betekenis waardoor je de stof beter onthoudt en kunt gebruiken.

bottom of page