Voortgezet 
vrijeschoolonderwijs in Utrecht
vmbo-havo-vwo

Klik hier om de ondertitel te bewerken


Welkom bij Waldorf Utrecht!

Waldorf Utrecht biedt vrijeschoolonderwijs voor mavo, havo en vwo. Waldorf Utrecht is na drie jaar van intensieve voorbereidingen in augustus 2018 gestart met twee zevende klassen (eerste leerjaar voortgezet onderwijs) als leerroute binnen het Sint Gregorius College in Utrecht. De leerlingen zijn geplaatst in heterogene klassen, waar kinderen met mavo tot en met vwo-niveau met en van elkaar kunnen leren. Waldorf Utrecht wil een schoolgemeenschap zijn waar de volgende 

kernwaarden gelden, zodat onze leerlingen opgroeien tot vrij denkende mensen die met daadkracht en aandacht in het leven staan.

 • Brede ontwikkeling 
 • Werken vanuit een antroposofisch mensbeeld
 • Kunstzinnigheid in alles
 • Creëren van een tweede thuis

Waldorf Utrecht is initiatief van een groep ouders van de Vrije School Utrecht. Het initiatief is ontstaan omdat wij als ouders graag willen dat onze kinderen ook na de onderbouw (basisschool)

vrijeschoolonderwijs in Utrecht kunnen volgen. Bovendien is de belangstelling voor vrijeschoolonderwijs enorm gegroeid. Sinds kort heeft de Vrije School Utrecht drie stromen. Zowel kinderen vanuit de vrijeschool als vanuit andere basisscholen kunnen zich in maart 2019 aanmelden voor Waldorf Utrecht. Voor meer informatie, klik hier.


In het recente onderzoek van de heer Jaap Dronkers, onderwijssocioloog, worden opmerkelijk goede resultaten geboekt voor de vrijescholen, zowel kwalitatief als in stijgend aantal leerlingen.

In wetenschappelijk onderzoek naar de prestatie van de vrijescholen komt naar voren dat:

 • vrijeschoolonderwijs minder nadruk legt op eenzijdige cognitieve ontwikkeling, waardoor:
 • de prestatiemotivatie van de leerlingen hoog blijft;
 • ook kinderen met minder cognitieve bagage een relatief hoog zelfbeeld hebben.
 • vrijeschoolonderwijs de relatie met docent centraal stelt (o.a. via mentor/docenten en periode- onderwijs), waardoor de relatie met docent in ieder geval tot de derde klas voortgezet onderwijs stabiel en betrouwbaar blijft.
 • de vrijeschool aandacht geeft aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, waardoor:
 • iedereen op zijn eigen manier leert hoe je moet leren;
 • het uitgangspunt niet is dat kinderen worden voorbereid om aan te sluiten op de maatschappij (‘maakbare mens’) maar je mens wordt om vanuit je eigen kracht, kennis en kunde bij te dragen aan vernieuwende ontwikkelingen in de (toekomstige) maatschappij.
 • de vrijeschool ook een internationale school is. Wereldwijd zijn er vrijescholen met dezelfde pedagogische inzichten en uitgangspunten van het onderwijs. Uitwisseling met andere, bijvoorbeeld Duits- of Engelstalige vrijescholen, of langere ‘vakanties’ in het buitenland met scholing ter plaatse, is mogelijk en wordt meestal op individueel niveau geregeld.Bent u benieuwd wat vrijeschoolonderwijs zo bijzonder maakt? Leest u dan de informatie onder "Vrijeschool voor V.O." 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Het jaar rond met de jaarfeesten

De vrijeschool kenmerkt zich onder meer door het steeds terugkomen van de jaarfeesten. Bijvoorbeeld het Michaëlsfeest in de herfst, het Kerstfeest in de winter en het Sint Jansfeest in de zomer. Met de feesten stimuleren we tegelijkertijd een verbondenheid met de natuur en met historische en culturele tradities.


Ook buiten het lokaal is er veel te leren

Op de vrijeschool leer je met hoofd, hart en handen. Voor alle drie is evenveel aandacht. Je leert dus niet alleen door te zitten en te luisteren of uit je hoofd te leren. Ook door te doen, samen te werken en te leren luisteren naar je gevoel kun je veel wijzer worden. We verbinden het leren steeds met het leven: de buitenwereld én je binnenwereld.


Wat je leert, verwerk je op kunstzinnige wijze

De leerstof op kunstzinnige wijze verwerken, betekent dat je de aangeleerde kennis en vaardigheden met je hele lijf ervaart en dat die niet alleen in je hoofd blijven zitten. Door fysiek bezig te zijn en iets moois te creëren, rijgt de leerstof een wezenlijke betekenis waardoor je de stof beter onthoudt en kunt gebruiken.